U bent hier

Persbericht: EIB en de Vlaamse overheid samen ter promotie van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen

De Europese Investeringsbank heeft vandaag in samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU en het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) een informatie-evenement over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) georganiseerd in het Vlaams Parlement.

EFSI is een belangrijk onderdeel van het investeringsplan van de Commissie Juncker, dat met oprichting van dit garantiefonds, het opzetten van een projectenpijplijn, en het verbeteren van het investeringsklimaat in de EU, maatregelen neemt om de grote investeringskloof aan te pakken die binnen de Europese Unie is ontstaan na de crisis van 2009.

Sinds de voorstelling van het Investeringsplan voor Europa in november vorig jaar, en Junckers belofte om via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) 315 miljard euro te mobiliseren, lag er dan ook maar één vraag op ieders lippen: what’s in it for me?

Het EFSI is nu klaar om van start te gaan. Een ideaal moment om alle Vlaamse betrokkenen - waaronder publieke overheden, lokale en bovenlokale besturen, kmo's, midcapsbedrijven, kennisinstelllingen, en natuurlijk ook private investeerders en banken - te informeren over de mogelijkheden die gecreëerd kunnen worden met dit nieuwe instrument. Cruciaal daarbij is de voorgestelde hefboom om kwalitatieve projecten een katalysator te laten zijn voor de Vlaamse en Europese economie.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Pim van Ballekom, vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB), verwelkomden alle geïnteresseerden voor een studiedag waar Vlaamse organisaties en ondernemingen getuigden over hun EIB-ervaringen. Een team van 15 experts van de EIB gaf tekst en uitleg over de nieuwigheden van EFSI én de vele andere reguliere financieringsmogelijkheden.

Ongeveer 250 aanwezigen namen deel aan vijf workshops over de bestaande financieringsmogelijkheden van de EIB, het Investeringsplan voor Europa (IPE) en de verschillende financieringsvormen, zoals publiek-private samenwerkingen, die daarbij een rol kunnen spelen.

Het slotwoord werd verzorgd door Vlaams minister voor begroting Annemie Turtelboom en Jan Peumans, de voorzitter van het Vlaams Parlement. Voor meer informatie over de mogelijkheden inzake EFSI kunnen geïnteresseerden zich tot PMV wenden.

Quotes

EIB Vicepresident Pim van Ballekom was tevreden met de organisatie van het evenement: “Vlaanderen is een belangrijke aanjager van de Belgische economie en een regio waar de bank al vele jaren graag zakendoet. Nu de EIB onder het EFSI de mogelijkheid krijgt om meer risicovolle projecten aan te pakken, is dat voor bedrijven een uitgelezen kans om met hun plannen naar ons toe te komen. Nog niet iedereen weet er het fijne van, evenementen als deze zijn daarvoor erg belangrijk. Daag ons uit om meer te doen in uw regio, er zijn immers volop kansen in Vlaanderen."

Vlaams minister-president Geert Bourgeois voegde toe:

Ik ben ervan overtuigd dat wij – dat is de Vlaamse regering én vooral de private actoren - EFSI alle kansen geven om te kunnen slagen onder het motto “Goed voor de Unie én goed voor Vlaanderen”. De Vlaamse regering legde zes prioritaire werven vast en duidde de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) als uniek loket om EFSI-projecten in Vlaanderen te begeleiden. Het is mijn vaste overtuiging dat de recente EFSI-beslissingen van de Vlaamse Regering de kiemen zijn om EFSI garanties in te zetten ook voor projecten in de Vlaamse economie.

Vlaamse minister voor Financiën en Begroting Annemie Turtelboom:

“Deze Vlaamse Regering is een investeringsregering. Investeren vereist een vlotte toegang tot kapitaal. De Vlaamse investeringsnoden in domeinen zoals de energie- en weginfrastructuur zijn groot. Het EFSI kan hier voor de Vlaamse economie een echte meerwaarde bieden. Want de investeringen van vandaag zijn de jobs van morgen.”

Voorzitter van het Vlaams parlement Jan Peumans:

“Tijdens de debatten en besprekingen in het Vlaams Parlement merk ik constant dat iedereen, over de partijgrenzen heen, zich bewust is van het belang van EFSI als extra hefboom voor het ondernemerschap en de economische dynamiek in Vlaanderen. Deze informatiedag zal de visies van Vlaanderen en EFSI alleen maar beter op elkaar afstemmen.”

Achtergrondinformatie over de betrokken instellingen

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

De Algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU (AAVR EU) behartigt de belangen van de Vlaamse Regering in de EU. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) werkt als brug tussen Europa, de Vlaamse overheden en het middenveld om Europa zichtbaarder te maken in Vlaanderen, en omgekeerd.

Contactpersonen:

EIB

Tim Smit, t.smit@eib.org, Tel.: +352 4379 89076
Website: www.eib.org/press – Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org

Kabinet van minister-president Geert Bourgeois

Benjamin Muylaert, benjamin.muylaert@vlaanderen.be , Tel: +32 473 95 25 69

Kabinet van minister van F&B Annemie Turtelboom

Kristof Windels, kristof.windels@vlaanderen.be, Tel: +32 477 56 58 43

Kabinet van de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans

Frank van Roost, frank.vanroost@vlaamsparlement.be, Tel: +32 2552 11 20