U bent hier

Interpellatie van mevrouw M. Aelvoet tot de heer T. Kelchtermans, Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden, over een mogelijke wijziging van het gewestplan Leuven voor het terrein Termunckveld

15 (1993-1994)
Stand van zaken: met redenen omklede motie(s) ingediend

Procedureverloop

25 januari 1994
Interpellatie in commissie ingediend
Behandeld
Met redenen omklede motie(s) ingediend

Documenten

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Vraagsteller
Magda Aelvoet
Ondervraagde minister
Theo Kelchtermans