U bent hier

Interpellatie van de heer G. Annemans tot de heer L. Van den Bossche, Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, over de taalregeling in het onderwijs in de faciliteiten- en taalgrensgemeenten

3 (1993-1994)
Stand van zaken: met redenen omklede motie(s) ingediend

Procedureverloop

5 november 1993
Interpellatie in commissie ingediend.
Behandeld.
Met redenen omklede motie(s) ingediend.

Documenten

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Vraagsteller
Gerolf Annemans
Ondervraagde minister
Luc Van den Bossche