U bent hier

Interpellatie over het standpunt van de Vlaamse Regering inzake het deelakkoord rond BHV, in het licht van het Vlaamse regeerakkoord en de Octopusnota

van Joris Van Hauthem aan minister Kris Peeters
6 (2011-2012)
Stand van zaken: met redenen omklede motie(s) ingediend

Procedureverloop

28 september 2011
In redactie.
Interpellatie ingediend.
30 september 2011
Naar commissievoorzitter voor advies.
3 oktober 2011
Naar uitgebreid Bureau.
Ontvankelijk-verwijzing naar commissie.
20 oktober 2011
Met redenen omklede motie(s) ingediend.

Documenten

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details