U bent hier

Interpellatie over de uitvoering van het decreet van 22 maart 2002 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan 2001-2012 van de NMBS, meer bepaald wat betreft het uitblijven van regionale cijfers inzake spoorweginvesteringen, het uitblijven van informatie over pre- en cofinanciering en het negeren van de gewesten bij de actualisatie van het investeringsprogramma 2008-2012

van Jan Peumans aan minister Hilde Crevits en minister Kathleen Van Brempt, beantwoord door minister Hilde Crevits
197 (2007-2008)
Stand van zaken: met redenen omklede motie(s) ingediend

Procedureverloop

16 mei 2008
Interpellatie ingediend
Naar commissievoorzitter voor advies
19 mei 2008
Naar uitgebreid Bureau
Ontvankelijk-verwijzing naar commissie
28 mei 2008
Met redenen omklede motie(s) ingediend

Documenten

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Vraagsteller
Jan Peumans
Ondervraagde minister
Hilde Crevits en Kathleen Van Brempt