U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Interpellatie van de heer Luk Van Nieuwenhuysen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de verhoudingen tussen de Vlaamse Regering en de vzw KINT

185 (2006-2007)
Stand van zaken: met redenen omklede motie(s) ingediend

Procedureverloop

18 september 2007
Interpellatie ingediend
24 september 2007
Naar commissievoorzitter voor advies
25 september 2007
Naar uitgebreid Bureau
Ontvankelijk-verwijzing naar commissie
12 oktober 2007
Met redenen omklede motie(s) ingediend

Documenten

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Vraagsteller
Luk Van Nieuwenhuysen
Ondervraagde minister
Hilde Crevits