U bent hier

Interpellatie van de heer Kris Van Dijck tot de heer Jef Tavernier, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, over de situatie in de Vlaamse riolerings- en afvalwaterzuiveringssector

180 (2003-2004)
Stand van zaken: omgewerkt tot vraag om uitleg

Procedureverloop

25 maart 2004
Interpellatie ingediend
26 maart 2004
Naar commissievoorzitter voor advies
29 maart 2004
Naar uitgebreid Bureau
Onontvankelijk-voorstel tot omwerking tot vraag
31 maart 2004
Omgewerkt tot vraag om uitleg

Documenten

Verbonden initiatieven

Meer details

Vraagsteller
Ondervraagde minister
Jef Tavernier