U bent hier

Interpellatie van de heer Felix Strackx tot de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, tot de heer Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, en tot de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over de crisis in de Vlaamse populaire-muziekindustrie

247 (2002-2003)
Stand van zaken: met redenen omklede motie(s) ingediend

Procedureverloop

14 maart 2003
Naar commissievoorzitter voor advies.
Interpellatie ingediend.
17 maart 2003
Naar uitgebreid Bureau.
Ontvankelijk-verwijzing naar commissie.
28 maart 2003
Met redenen omklede motie(s) ingediend.

Documenten

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Vraagsteller
Ondervraagde minister
Paul Van Grembergen, Renaat Landuyt en Dirk Van Mechelen