U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Interpellatie van de heer Marc Cordeel tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de zonevreemde bedrijfsgebouwen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

99 (1996-1997)
Stand van zaken: behandeld

Procedureverloop

11 februari 1997
Interpellatie in commissie ingediend
26 februari 1997
Overgezonden aan minister
20 maart 1997
Behandeld

Meer details

Vraagsteller
Marc Cordeel
Ondervraagde minister
Eddy Baldewijns