U bent hier

Vraag om uitleg over de gevolgen van de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

van Willy Segers aan minister Liesbeth Homans
2307 (2016-2017)

Procedureverloop

29 mei 2017
Vraag om uitleg ingediend
Naar commissievoorzitter
Ontvankelijk
Klaar voor behandeling in commissie

Meer details

Vraagsteller
Willy Segers
Ondervraagde minister
Liesbeth Homans