U bent hier

Vraag om uitleg over de gevolgen van de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
2225 (2016-2017)

Procedureverloop

19 mei 2017
Vraag om uitleg ingediend
Naar commissievoorzitter
Ontvankelijk
Klaar voor behandeling in commissie

Meer details

Vraagsteller
Michel Doomst
Ondervraagde minister
Liesbeth Homans