U bent hier

Verzoekschrift voor het strikter toepassen van het voorzorgsbeginsel voor de gezondheidsgevolgen van elektrosmog

11 (2014-2015)

Procedureverloop

5 maart 2015
Verzoekschrift ingediend
10 maart 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 maart 2015
Kennisneming door de commissie