U bent hier

Verzoekschrift over een uniform subsidiëringsbeleid en uniforme uitvoering van Vlarem voor het scheiden van afval- en hemelwater

9 (2014-2015)

Procedureverloop

9 februari 2015
Verzoekschrift ingediend
11 februari 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 maart 2015
Kennisneming door de commissie