U bent hier

Verzoekschrift over de retributie voor de erkenning als milieucoördinator

5 (2014-2015)

Procedureverloop

9 december 2014
Verzoekschrift ingediend
18 december 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 februari 2015
Kennisneming door de commissie