U bent hier

Verzoekschrift over geluidsoverlast door honden die in tuinkooien opgesloten worden

4 (2014-2015)

Procedureverloop

26 november 2014
Verzoekschrift ingediend
9 december 2014
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
25 februari 2015
Kennisneming door de commissie