U bent hier

Verzoekschrift tot wijziging van het Bosdecreet

2 (2013-2014)

Procedureverloop

26 november 2013
Verzoekschrift ingediend
11 december 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 maart 2014
Kennisneming door de commissie