U bent hier

Verzoekschrift tot wijziging van het Bosdecreet

2 (2013-2014)

Procedureverloop

26 november 2013
Verzoekschrift ingediend
11 december 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed