U bent hier

Verzoekschrift over gemeentelijk stemrecht voor eigenaars van tweede verblijven

19 (2012-2013)

Procedureverloop

5 augustus 2013
Verzoekschrift ingediend
25 september 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
7 januari 2014
Kennisneming door de commissie