U bent hier

Verzoekschrift over het ontwerp van Onroerenderfgoeddecreet en de Conceptnota uitvoeringsbesluit Onroerenderfgoeddecreet

10 (2012-2013)

Procedureverloop

28 februari 2013
Verzoekschrift ingediend
6 maart 2013
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
13 maart 2013
Kennisneming door de commissie