U bent hier

Verzoekschrift over de laattijdige bepaling van de data van inwerkingtreding van het recente wijzigingsdecreet inzake de OCMW's

2 (2012-2013)

Procedureverloop

6 november 2012
Verzoekschrift ingediend
29 november 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
22 januari 2013