U bent hier

Verzoekschrift over de achterstand van oudere dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

1 (2012-2013)

Procedureverloop

9 oktober 2012
Verzoekschrift ingediend
11 oktober 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
12 december 2012
Kennisneming door de commissie