U bent hier

Verzoekschrift over een verbod voor bovengrondse hoogspanningsleidingen

4 (2011-2012)

Procedureverloop

16 december 2011
Verzoekschrift ingediend
18 januari 2012
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
13 maart 2012
Kennisneming door de commissie