U bent hier

Verzoekschrift over het gebruik van hagelkanonnen in de fruitteelt

9 (2009)

Procedureverloop

10 juli 2009
Verzoekschrift ingediend
16 juli 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar
28 september 2009
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
6 oktober 2009
Kennisneming door de commissie