U bent hier

Verzoekschrift over de interpretatie van artikel 258bis van het Hogeschooldecreet, over de verkiezingen van de raden van bestuur

38 (2008-2009)
Stand van zaken: afgehandeld in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 april 2009
Verzoekschrift ingediend
6 mei 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar
28 september 2009
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
15 oktober 2009
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Artikel 86, 4 van het Reglement
10 december 2009
Afgehandeld in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en conclusie
13 januari 2010
Verslaggeving in plenaire vergadering
Afgehandeld in plenaire vergadering

Documenten

Meer details

Verslaggever
Kathleen Helsen