U bent hier

Verzoekschrift over de bevoegdheid, procedure, werking en samenstelling van de Raad voor Betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

14 (2007-2008)

Procedureverloop

19 juni 2008
Verzoekschrift ingediend
9 juli 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
28 september 2009
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
7 oktober 2010