U bent hier

Verzoekschrift over maatregelen inzake de naleving van de jachtwetgeving en inzake milieuopvoeding

31 (2005-2006)

Procedureverloop

20 april 2006
Verzoekschrift ingediend
24 april 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16 juni 2006
Kennisneming door de commissie

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid