U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Verzoekschrift over de wetgeving houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

67 (2004-2005)
Stand van zaken: afgehandeld in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 juli 2005
Verzoekschrift ingediend
1 augustus 2005
Verstuurd naar de voorzitter
1 september 2005
Ontvankelijk
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
6 oktober 2005
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
19 januari 2006
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
1 februari 2006
Verslaggeving in plenaire vergadering
Afgehandeld in plenaire vergadering

Documenten

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid