U bent hier

Stand van zaken: afgehandeld in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 september 2004
Verzoekschrift ingediend
14 september 2004
Verstuurd naar de voorzitter
15 september 2004
Ontvankelijk
Te behandelen in
27 september 2004
Te behandelen in
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
14 oktober 2004
In behandeling in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van verslaggevers en bespreking.
26 oktober 2004
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel conclusie
16 november 2004
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en conclusie
11 januari 2005
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoorzitting met de verzoeker en vertegenwoordigers van de Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie
18 januari 2005
Afgehandeld in Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en conclusie
17 februari 2005
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Verslaggeving van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
2 maart 2005
Verslaggeving in plenaire vergadering
Afgehandeld in plenaire vergadering

Meer details