U bent hier

Verzoekschrift over een foute meetmethode bij DifTar voor huisvuilophaling

50 (2020-2021)

Procedureverloop

25 juni 2021
Verzoekschrift ingediend
7 juli 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie