U bent hier

Verzoekschrift tot het gelijkstellen van de domiciliëringstermijnen voor enerzijds de bijkomende vermindering voor een enige eigen 'bescheiden' woning en anderzijds de meeneembaarheid van het verkooprecht door teruggave

46 (2020-2021)

Procedureverloop

3 juni 2021
Verzoekschrift ingediend
9 juni 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
22 juni 2021
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Meer details

Verslaggever