U bent hier

Verzoekschrift over de werking van de VREG, en meer bepaald de door de VREG ingeleide procedure tot vernietiging van het aangepaste Energiedecreet van 26 april 2019

18 (2020-2021)

Procedureverloop

24 januari 2021
Verzoekschrift ingediend
3 februari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie