U bent hier

Verzoekschrift over het laten overdoen van het leerjaar 2019-2020 voor leerlingen van het lager onderwijs

9 (2020-2021)
Stand van zaken: kennisneming door de Commissie voor Onderwijs

Procedureverloop

29 oktober 2020
Verzoekschrift ingediend
13 januari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
11 februari 2021
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Regl. art. 101,4
Kennisneming door de commissie