U bent hier

Verzoekschrift over verduidelijking van het begrip meterstand bij de omschakeling naar digitale meters

31 (2019-2020)

Procedureverloop

28 augustus 2020
Verzoekschrift ingediend
7 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
21 oktober 2020
Kennisneming door de commissie