U bent hier

Verzoekschrift over de afstand van gsm-masten ten opzichte van wooneenheden

18 (2018-2019)

Procedureverloop

20 februari 2019
Verzoekschrift ingediend
27 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
19 maart 2019
Kennisneming door de commissie