U bent hier

Verzoekschrift over de afstand van gsm-masten ten opzichte van wooneenheden

18 (2018-2019)

Procedureverloop

20 februari 2019
Verzoekschrift ingediend
27 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn