U bent hier

Verzoekschrift over een voorstel van decreet houdende regeling van de regionale volksraadpleging

15 (2018-2019)
Stand van zaken: kennisneming door de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Procedureverloop

9 februari 2019
Verzoekschrift ingediend.
13 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 februari 2019
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Verzoekschrift over een voorstel van decreet houdende regeling van de regionale volksraadpleging
Kennisneming door de commissie.