U bent hier

Verzoekschrift over een voorstel van decreet houdende regeling van de regionale volksraadpleging

15 (2018-2019)
Stand van zaken: kennisneming door de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Procedureverloop

9 februari 2019
Verzoekschrift ingediend.
13 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 februari 2019