U bent hier

Verzoekschrift over een voorstel van decreet voor verduurzaming van het groenbeleid en instandhouding van habitats voor (wilde) bijen en andere nuttige insecten

1 (2018-2019)

Procedureverloop

1 oktober 2018
Verzoekschrift ingediend
3 oktober 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
27 november 2018
Kennisneming door de commissie