U bent hier

Verzoekschrift over een stedenbouwkundige vergunning voor schoorstenen op bijgebouwen

18 (2017-2018)

Procedureverloop

7 augustus 2018
Verzoekschrift ingediend.
17 september 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn