U bent hier

Verzoekschrift over een stedenbouwkundige vergunning voor schoorstenen op bijgebouwen

18 (2017-2018)

Procedureverloop

7 augustus 2018
Verzoekschrift ingediend
17 september 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
27 november 2018
Kennisneming door de commissie