U bent hier

Verzoekschrift over het niet naleven door lokale besturen van de wetgeving over buurtwegen

5 (2017-2018)
Stand van zaken: kennisneming door de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Procedureverloop

22 november 2017
Verzoekschrift ingediend.
21 december 2017
Verstuurd naar de voorzitter.
Ontvankelijk.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
1 februari 2018