U bent hier

Verzoekschrift over het niet naleven door lokale besturen van de wetgeving over buurtwegen

5 (2017-2018)

Procedureverloop

22 november 2017
Verzoekschrift ingediend
21 december 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
1 februari 2018
Kennisneming door de commissie