U bent hier

Verzoekschrift over onderzoek naar de omvorming van gemeenten en OCMW's tot privaatrechtelijke vennootschapsstructuren

6 (2016-2017)

Procedureverloop

3 januari 2017
Verzoekschrift ingediend
11 januari 2017
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
14 maart 2017
Kennisneming door de commissie