U bent hier

Verzoekschrift tot goedkeuring van een voorstel van organiek decreet Vlaamse Gewestelijke Volksraadpleging

9 (2015-2016)

Procedureverloop

28 januari 2016
Verzoekschrift ingediend
29 januari 2016
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
16 februari 2016
Kennisneming door de commissie