U bent hier

Schriftelijke vraag Gemeentebesturen - Afsprakennota tussen gemeentesecretaris en het college van burgemeester en schepenen

van Bert Maertens (N-VA) aan minister Liesbeth Homans
nr. 497 (2016-2017)
Stand van zaken: Publicatie op de website

Procedureverloop

20 maart 2017
Vraag gesteld aan de minister
27 april 2017
Tijdig beantwoord
2 mei 2017
Einde van de antwoordtermijn
22 mei 2017
Publicatie op de website

Meer details