U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

19-A (2014-2015) nr. 9
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 juni 2015
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

19-A (2014-2015) nr. 1-Bijlagen
19-A (2014-2015) nr. 2-A
19-A (2014-2015) nr. 2-B
19-A (2014-2015) nr. 2-C
19-A (2014-2015) nr. 2-D
19-A (2014-2015) nr. 2-E
19-A (2014-2015) nr. 2-F
19-A (2014-2015) nr. 2-G
19-A (2014-2015) nr. 2-H
19-A (2014-2015) nr. 2-I
19-A (2014-2015) nr. 2-J
19-A (2014-2015) nr. 2-K
19-A (2014-2015) nr. 4
19-A (2014-2015) nr. 4-Bijlagen
19-A (2014-2015) nr. 6
19-A (2014-2015) nr. 8
19-A (2014-2015) nr. 9