U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

357 (2014-2015) nr. 7
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 juni 2015
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

357 (2014-2015) nr. 1
357 (2014-2015) nr. 2
357 (2014-2015) nr. 3
357 (2014-2015) nr. 4
357 (2014-2015) nr. 5
357 (2014-2015) nr. 6
357 (2014-2015) nr. 7