U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

18-A (2014-2015) nr. 4
Amendementen 4 en 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

29 juni 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

18-A (2014-2015) nr. 3
18-A (2014-2015) nr. 4