U bent hier

Verslag van de hoorzitting Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels over de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Caroline Bastiaens en Yamila Idrissi
357 (2014-2015) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

22 juni 2015

Documenten

357 (2014-2015) nr. 1
357 (2014-2015) nr. 2
357 (2014-2015) nr. 3
357 (2014-2015) nr. 4
357 (2014-2015) nr. 5
357 (2014-2015) nr. 6

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details