U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de beperking van het gebruik van milieuschadelijke stoffen in de sportvisserij en het promoten van milieuvriendelijke alternatieven

van Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Gwenny De Vroe, Wilfried Vandaele, Valerie Taeldeman en Bart Nevens
408 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 juni 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
7 juli 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
15 juli 2015
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
23 februari 2016
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
16 maart 2016
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

408 (2014-2015) nr. 1
408 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 408 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
105 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 105 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever