U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst

van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel, Bart Somers, Els Robeyns en Imade Annouri
405 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

23 juni 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
24 juni 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
Advies Raad van State gevraagd
2 juli 2015
Advies Raad van State ontvangen
8 juli 2015
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
Ingetrokken
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming

Documenten

405 (2014-2015) nr. 1
405 (2014-2015) nr. 2

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid