U bent hier

Advies aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

verslag door Caroline Bastiaens en Yamila Idrissi
357 (2014-2015) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

22 juni 2015
Advies (pdf) ingediend

Documenten

357 (2014-2015) nr. 1
357 (2014-2015) nr. 2
357 (2014-2015) nr. 3
357 (2014-2015) nr. 4
357 (2014-2015) nr. 5
357 (2014-2015) nr. 6

Meer details

Verslaggevers
Caroline Bastiaens en Yamila Idrissi