U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2015 tot wijziging van artikel 2 en van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs

van de Vlaamse Regering, verslag door Vera Celis
401 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 juni 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
24 juni 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 juli 2015
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
17 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
19 augustus 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

401 (2014-2015) nr. 1
401 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 401 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid