U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het decreet Integrale Jeugdhulp

399 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 juni 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 juli 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
8 juli 2015
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

399 (2014-2015) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 399 (2014-2015) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 22 leden hebben "ja" gestemd
  • 68 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details