U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 juni 2015
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
19 juni 2015
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
25 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 juli 2015
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
17 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd.
21 augustus 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

397 (2014-2015) nr. 1
397 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 397 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
85 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid