U bent hier

Voorstel van decreet houdende de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tot een naamloze vennootschap van publiek recht

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Willem-Frederik Schiltz, Wouter Vanbesien en Güler Turan
397 (2014-2015) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 juni 2015
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
25 juni 2015
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
17 juli 2015
Bekrachtigd en afgekondigd
21 augustus 2015
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

397 (2014-2015) nr. 1
397 (2014-2015) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 397 (2014-2015) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
85 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 85 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Caroline Bastiaens en Renaat Landuyt
Materie
Gewestaangelegenheid